top
logo

Usługi

Szukaj


Referencje
Referencje

 

ZBT Sp. z o.o. działa nieprzerwanie

od ponad 20-stu lat. Zdobyliśmy uznanie wielu firm.


 

Telekomunikacja Polska S.A.
Intersol S.A.
ELMO-Siedlce Sp. z o.o.
Mostostal Warszawa
Pilicka Telefonia
Erpol Sp. z o.o.
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Urząd Gminy Zakrzew
MZDiK Radom
Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
Hermann Kirchner Polska Sp.z o.o.
Dawis
Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne Radom
Strabag Sp. z o.o.
Referencje wydane przez Telekomunikację Polską  S.A.

"Prace wykonane przez wykwalifikowany personel dysponujący nowoczesną pracownią projektową i geodezyjną oraz specjalistycznym sprzętem transportowo-budowlanym. Sprawna realizacja powierzonych zadań, terminowość i solidność pozwala nam polecić ZBT Sp. z o.o. jako wiarygodnego partnera " 

 

 


ZBT Sp. z o.o. zrealizowało dla Intersol S.A. prace instalacyjne: budowa sieci energetycznej, instalacja oswietlenia budynku i terenu przyległego oraz budowa instalacji sygnalizacji alarmowej.

 

"Prace zostały wykonane terminowo oraz zgodnie ze sztuką budowlaną z zastosowaniem materiałów jawyższej jakości potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami"ZBT Sp. z o.o. zrealizowało szereg usług POTS, instalacje PSTN oraz przyłączy abonenckich dla ELMO-SIEDLCE Sp. z o.o.

 

"Zadania inwestycyjne zrealizowane przez ZBT Sp. z o.o. zostały wykonane z należytą starannością i zgodnie ze sztuką budowlaną. ZBT jest wiarygodną firmą specjalizującą się w budowie sieci teletechnicznych oraz kanalizacji i rurociągów kablowych."


 


ZBT wykonała na zlecenie firmy Mostostal Warszawa prace z zakresu oświetlenia drogowego w ramach Kontrktu Głównego zawartego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

 

"Prace zostały wykonane bez zarzutu, terminowo, zgodnie ze sztuką Budwlaną . "


 


Nasza firma podjęła się zlecenia zadań z zakresu projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych: miedzianych, optotelekomunikacyjnych i radiowych na obszarze województw:  łódzkigo, mazowieckiego i podkarpackiego.

 

"Prace zostały wykonane pod kierunkiem fachowej kadry kierowniczej mającej do dyspozycji oprócz nowoczesnego sprzętu, pracowników o bardzo dobrych kwalifikacjach zawodowych. "

 


Referencje Telekomunikacji Polskiej S.A.


Na zlecenie firmy Erpol Sp. z o.o. wykonała projekt kablowej linii światłowodowej w aglomeracji śląskiej.

 

 "Prace zostały wykonane bez zarzutu, terminowo oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawcy wykazał się wysoką wiedzą i sprawnością organizacyjną"


 


Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zrealizowaliśmy zadania inwestycyjne z zakresu projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych w ramach projektu pn:"e-Świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej.

 

"Firma ZBT Sp. z o.o. wykonała zadania z należytą starannością."

 


Na zlecenie Urzędu Gminy w Zakrzewiu firma ZBT zrealizowała budowę oświetlenia drogowego przy ulicy Cerekiewskiej w mieście Milejowice. "W  trakcie realizacji zadania ZBT Sp. z o.o. wykazała się wysokimi kwalifikacjami kadry technicznej i pracownikó. Została oceniona jako solidny ,terminowy  i rzetelny wykonawca. "

Zgodnie ze zleceniem MZDiK w Radomiu, firma ZBT wykonała prace oświetleniowe ul. 1905 Roku, ul. Perłowej, ul. Bursztynowej w Radomiu oraz przebudowę kanalizacji teletechnicznej. "Prace zostały wykonane bez zarzutu, terminowo i zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wykazał się wysoką wiedzą i sprawnością organizacyjną."

"ZBT Sp. z o.o. wykonała na terenie miasta Ożarów budowę sieci światłowodowej obejmującą projekt i wykonastwo. Wszystkie prace przebiegały zgodnie z ustlonym harmonogramem robot i zostały wykonane z należytą starannością. Firma godna polecenia inwestorom."

 Na zlecenie firmy Hermann Kirchner Polska, ZBT wykonała przebudowę sieci teletechnicznej w ramach obwodnicy Gerwolina.
"Prace zostały wykonane solidnie i terminowo pod nadzorem fachowej kadry kierowniczej."

 

 


Na zlecenie firmy Dawis nasza firma zrealizowała szereg zadań inwestycyjnych z zakresu budowy sieci telekomunikacyjnych. 

 

"W trakcie dotychczasowej współpracy ZBT Sp. z o.o. udowodniło, że jest naszym solidnym partnerem, dysponującym własną wykwalifikowaną kadrą z uprawnieniami branzowymi, pracownią geodezyjną i projektową oraz specjalistycznym sprzętem techniczno-pomiarowym."Dla Przedsiębiorstwa Budowlano-Instalacyjnego w Radomiu wykonaliśmy zlecenie w zakresie robót: wymiany instalacji elekrycznej, montażu i wykonania instalacji teletechnicznej oraz przebudowy rozdzielni głównej. 

 

"Powyższe prace zostały wykonane w terminie i bezusterkowo. "


 


ZBT Sp. z o.o. wykonała w ramach kontraktu: "Przebudowa Drogi Krajowej na odcinku Grójec-Góra Klwaria" przebudowę sieci teletechnicznej miedzianej i światłowodowej będącej własnością TP S.A. oraz NETIA S.A.

Prace zostały wykonane bez zarzutu, terminowo, zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca wykazał się wysoką wiedzą i sprawnością organizacyjną."
 

 

 

 

 

 

 

 

 bottom

www.zbt.pl