top
logo

Usługi

Szukaj


Budowa sieci niskiego i średniego napiecia NN, SN

 

Napowietrzne linie energetyczne
Realizujemy budowy napowietrznych linii elektrycznych niskiego i średniego napięcia. W zakres naszych usług wchodzą także remonty i modernizacje już istniejących linii energetycznych. Po realizacji inwestycji  wykonujemy pełną dokumentację. Nasi pracownicy posiadają wszystkie niezbędne szkolenia i uprawnienia do wykonywanie prac.

 

Kablowe sieci energetyczne
Wykonujemy budowy i serwisujemy kablowe linie energetyczne niskiego i średniego napięcia. Realizujemy zarówno planowane budowy i remonty jak również diagnostykę i usuwanie awarii. Dzięki posiadanym zasobom ludzkim i zapleczu maszynowemu w sytuacjach awaryjnych działamy szybko i skutecznie. Wykonujemy także pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów, pomiary ciągłości żył linii kablowych oraz próby napięciowe. 

 

Oświetlenie drogowe
Wykonujemy również budowy linii oświetleniowych w pełnym zakresie: od zaprojektowania, poprzez instalację okablowania lini, słupów oświetleniowych do wykonania przyłączy, pomiarów i testów.

 

 

 

bottom

www.zbt.pl