top
logo

Usługi

Szukaj


Unia Europejska

 
  W Polsce mimo dużej dynamiki przyrostu łączy szerokopasmowych w ostatnich latach, w dalszym ciągu zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w EuropieNasza firma brała udział w realizacji projektu e-świętokrzyskie-rozbudowa infrastruktury informatycznej.
Zadania te były współfinansowane w ramach zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i obejmowały projektowanie i budowę linii światłowodowej


Po ocenie formalnej i merytorycznej firma ZBT Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Uni Europejskiej na podłączanie usługi Interentu szerokopasmowego na tzw. "białe plamy " na obszarze województwa mazowieckiego - działanie 8.4 - Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „Ostatniej mili”.
Działanie 8.4 realizowane jest w ramach priorytetu VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innnowacyjna Gospodarka.

Projekt polega na budowie dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupami docelowymi. W ramach projektu gwarantowany jest dostęp dla użytkowników końcowych na okres co najmniej 3 lat, z szybkością łącza 2Mbs lub większą. 

 **
 

bottom

www.zbt.pl