top
logo

Usługi

Szukaj


Zarząd firmy

 

 


Dane firmy :
 

Nazwa :

ZBT Sp. z o.o.

Forma własności:

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa XIV Wydział Gospodarczy
KRS pod nr: 0000129847; Kapitał zakładowy: 2 712 000 PLN

Rok założenia:

1987 r.

NIP:

948 - 00 - 00 - 096

Regon:

670762403

Bank:

Bank Spółdzielczy w Jedlińsku oddział Radom

74913200010002124220000010

Prezes:

Sławomir Cedro 

 

bottom

www.zbt.pl