top
logo

Usługi

Szukaj


Systemy GIS Mapy wektorowe
System GIS (Geographical Information Systems) - system informacji geograficznej jest to system stworzony w celu efektywnego gromadzenia, magazynowania, udostępniania, obróbki, analizy i wizualizacji danych geograficznych - oprogramowanie służące do obsługi map cyfrowych. System GIS umożliwia odwzorowanie otaczającej nas przestrzeni , budynków lasów, dróg w postaci cyfrowej, ale potrafi również połączyć te dane z informacjami wirtualnymi jak ilość mieszkańców w budynku, lokalizacje sklepów, informacje marketingowe jak skuteczność reklam itd.

 


 
System GIS umożliwia przeprowadzenie ewidencji gruntów, budynków, wykorzystywane m.in. przez urbanistów, geodetów.

GIS mogą również być bardzo wygodnym narzędziem do przetwarzania danych o infrastrukturze technicznej terenu, tj. o sieciach wodociągowych, gazowniczych, energetycznych, liniach komunikacyjnych.
   

System GIS umożliwia:

    *  automatyzację przetwarzania danych geograficzno-informacyjnych
    *  usprawnienie procesów decyzyjnych
    *  umożliwia przestrzenna analizę marketingową, strategicznych
    *  łatwy dostęp do informacji poprzez klikniecie i odczytanie informacji z danego obszaru np. powiatu, gminy, miasta, budynku, ulicy itd.
    *  obserwowanie zmian rynkowych, systematów technicznych w oparciu o rzeczywiste dane przestrzenne

 

 
Realizacja usług: Wydział Informatyki
 

bottom

www.zbt.pl